Daň z nehnuteľnosti pre rok 2024

Koniec mesiaca január so sebou každoročne prináša povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti a to v prípade ak ste minulý rok kúpili byt, dom alebo pozemok. Daň z nehnuteľnosti je miestna daň a spravuje ju mesto alebo obec, v ktorom sa daná nehnuteľnosť nachádza. Môžeme ju rozdeliť na daň z bytových a nebytových priestorov, daň zo stavieb (napr. rodinné domy) a daň z...

Darovať či predať?

Pri prevode vlastníckeho práva medzi príbuznými alebo blízkymi osobami sa ľudia častokrát nevedia rozhodnúť čo je pre nich výhodnejšie resp. aké sú základné rozdiely medzi jednotlivými zmluvami (kúpna zmluva/darovacia zmluva). Jednotlivé prevody majú presné pravidlá. Darovacou zmluvou darca bezodplatne prenecháva obdarovanému dar v tomto prípade nehnuteľnosť a obdarovaný...

Ako urýchliť prevod nehnuteľnosti?

Na zápis práv k nehnuteľnostiam slúži katastrálne konanie, na ktoré je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza daná nehnuteľnosť.Pri prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti je potrebné katastru predložiť nielen kúpne alebo darovacie zmluvy ale spolu s nimi je potrebné aj návrh na vklad. Zo zákona má kataster 30 dňovú lehotu na povolenie vkladu (§32...

Príprava nehnuteľnosti na predaj

Príprava nehnuteľnosti na predaj je dôležitou fázou pri predaji i vašej nehnuteľnosti. V článku sa dozviete: prečo sa niektoré nehnuteľnosti predávajú rýchlejšie zatiaľ čo iné ležia na webových stránkach, či je vždy potrebné pripraviť nehnuteľnosť na predaj, prečo sa oplatí pripraviť byt či dom na predaj, keď si ho každý kupujúci upraví po kúpe podľa svojich...

Compare listings

Compare